MeaConsulting är kongressbyrå för Diabetologiskt Vårmöte 2019

Vid frågor, kontakta
Anna Ekberg tel. 072–5655568
sfd2019@meaconsulting.se

Skicka gärna frågor och kommentarer: