Varmt välkommen till Västerås!

Utskrivbart program A4-PDF

Ladda ner och skriv ut PDF i A4-storlek

Varmt välkommen till tre mycket spännande dagar fyllda med intressanta föreläsningar önskar Svensk förening för Diabetologi.

Utbildning, kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte är viktigare än någonsin även om ekonomin i flertalet regioner är ansträngd. Kunskapsutvecklingen går med rasande fart inom medicinfältet i stort och inom diabetesområdet i synnerhet.  Med anledning av detta har Svensk förening för Diabetologi beslutat att behålla den lägre ”early bird” avgiften och hoppas på så sätt ge möjlighet för fler kollegor inom diabetesfamiljen att delta.

Utöver det vetenskapliga programmet ger mötet möjlighet för er på plats att träffa kollegor, knyta nya kontakter och kanske starta nya samarbeten. Vi ser en stor uppslutning från Sveriges såväl vuxen- som barn-läkare inom endokrinologi och diabetes, endokrin och diabetessjuksköterskor, samt läkare och sjuksköterskor inom primärvården, speciellt diabetesteamen. Inte minst välkomnar vi de företag som har valt att stötta konferensen.

Vi kommer också att hinna med att ha trevliga samkväm. Onsdag kväll träffas vi på Culturen, Västerås kulturanläggning i området Kopparlunden. På torsdag kväll har vi vår traditionella kongressmiddag i kongressanläggningen.

Väl mött i Västerås önskar programgruppen

Sophia Rössner, Camilla Botold, Peeter Vinnal, Tore Vigård, Åke Tenerz, Jarl Hellman och Stefan Jansson

För kongressbyrån
Anna Ekberg tel. 072–565 55 68
sfd@meaconsulting.se

Ta en förhandstitt på mötesplatsen!

sfdmoten.se drivs av

© Svensk Förening för Diabetologi | Swedish Society for Diabetology 2024 | SFD Vårmöte och SFD Höstmöte är återkommande konferenser där diabetesforskare, läkare och sjuksköterskor finner ny kunskap och de senaste rönen inom diabetologi. Tidigare möten har ägt rum i Karlstad, Stockholm, Visby, Helsingborg, Örebro, Östersund, Malmö, Uppsala och Göteborg | Webbplatsen är producerad av Clareberg Consulting