BioMedicum 3 f

Behandling ögonkomplikationer – nyheter
-
Elisabeth Granstam

Livskvalitet hos patienter som behandlas för Diabetesmakulaödem; 4-års uppföljning
-
Michelle Gustafson

Ett personcentrerat utbildningsprogram för ungdomar med typ 1 diabetes
-
Anna Lindholm Olinder

Satellitsymposier
-