Biomedicum 1 f

Stora regionala skillnader i diabetesvården i Sverige
-
Katarina Eeg-Olofsson och Stefan Jansson

Personcentrerad vård- om mod, mening och mänskliga möten
-
Anna Forsberg