Biomedicum 4 o

Diabetesenkäten, samlade erfarenheter efter 2 års användning i diabetesvården
-
Katarina Eeg-Olofsson och Ebba Linder

Äldre sköra personer och läkemedelsbehandling
-
Peter Fors

Insulinresistens vid syndrom hos barn och ungdomar
-
Jovanna Dalgren

FaR vid diabetes- kan det öka fysisk aktivitet?
-
Mats Börjesson

FaR i praktiken
-
Maria Törngren

Presentation av magister/master uppsatser
-
Ylva Wessman

Patienters upplevelse av perifer neuropati
-
Ylva Wessman

Upplevelsen av livskvalitet vid diabetesrelaterade sår
-
Karin Johansson och Katarzyna Bonetti