BioMedicum 3 o

Livsstilsintervention hos barn och ungdomar
-
Claude Marcus

Livsstilsintervention för unga med diabetes typ 1, typ 2 och obesitas: vad är utopi och vad är möjligt att uppnå?
-
Claude Marcus

Bariatrisk kirurgi som behandling av typ 2 diabetes
-
Joanna Uddén och Anders Thorell

Tandhälsa – diabetes och parodontit
-
Pia Skott och Claes Göran Östensson

Ungdomars upplevelse av DexcomG5 följarfunktion
-
Ellinor Björk och Susanne Rudenholm Elow

Effekt av Flash Glucose Monitoring hos personer med typ 1
-
Stina Ehrling och Anette Groth