Aula Medica t

HbA1c behöver kompletteras
-
Johan Jendle

Kost vid hög glukosvariabilitet
-
Inga-Lena Andersson

KEYNOTE – Hypoglycaemia: cardiovascular consequences and mortality
-
Brian Frier

Utställning och kaffe
-

Årsmöte SFD
-

Utställning och lunch
-

Reaktiva hypoglykemier
-
Fallbaserade seminarier - Niklas Abrahamsson

Kognitiv svikt och diabetes
-
Peter Nilsson/Elin Dybjer

Certifiering av diabetesvården i region Skåne – resultat
-
Agneta Lindberg

Utställning och kaffe
-

Fria föredrag
-
Årets prekliniska avhandling - Antonio Molinaro. Årets kliniska avhandling Aidin Rawshani

Postervandring
-

Högtidsmiddag och prisutdelning
-
Restaurang Nalen Stockholm