Lokal t1

Vad orsakar typ 1 diabetes?
-
Olle Korsgren

KEYNOTE – Hypoglycemia
-
Brian Frier

Utställning och kaffe
-

Årsmöte SFD
-

Utställning och lunch
-

Reaktiva hypoglykemier
-
Fallbaserade seminarier - Niklas Abrahamsson

Använda NDR i förändringsarbete – Lipidåret 2017
-
Anette Jonasson och Thor Ulnes

Förbättra metabol kontroll i ett socioekonomiskt utsatt område
-

Utställning och kaffe
-

Fria föredrag
-

Postervandring
-

Högtidsmiddag och prisutdelning
-
Restaurang Nalen Stockholm