Lokal f1

Kost vid träning
-
Stig Matsson

HbA1c behöver kompletteras
-
Johan Jendle

Kost vid hög glukosvariabilitet
-
Inga-Lena Andersson

Utställning och kaffe
-

KEYNOTE: Dietary Carbohydrate Intake and Mortality
-
Sara Seidelmann

Sammanfattning och avslutning
-
Ordföranden: Anna Olivercrona, Agneta Lindberg, David Nathanson

Grabb and go lunch
-