Aula Medica f

Kost och insulinjustering i samband med träning
-
Stig Matsson

Hur hitta och behandla LADA i primärvården?
-
Annelie Björklund

Utställning och kaffe
-

KEYNOTE: Dietary Carbohydrate Intake and Mortality
-
Sara Seidelmann

Sammanfattning och avslutning
-
Ordföranden: Anna Olivercrona, Agneta Lindberg, David Nathanson

Grabb and go lunch
-