BioMedicum 1 o

Diabetessjuksköterskans arbete för lägre HbA1c
-
Janeth Leksell

Farmakologisk tilläggsbehandling utöver insulin hos patienter med typ 1 diabetes
-
Stig Attvall och Mona Landin Olsson

Hands on CGM/FGM
-
Johan Jendle, Peter Adolfsson och Ulrika Sandgren

Vårdprogram Fotundersökning
-
Magnus Löndahl och Karin Johansson

Att mäta fysiskt aktivitet
-
Maria Hagströmer