Välkommen som Utställare!

Vi har glädjen att inbjuda till Diabetologiskt Vårmöte (SFD:s och SFSD:s årliga möte) i Stockholm 13–15 mars. Det enda nationella diabetesmötet under 2019.

Mötet ordnas i samarbete med Barnläkarföreningen och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvården. Mötet fokuserar på nya behandlingar, omvårdnad och medicinsk teknik för personer med diabetes typ 1 och typ 2.

Onsdagen börjar med föreläsning om insulin resistens och därefter följs flertalet spännande seminarium och föreläsningar bl.a. om nya behandlingar vid typ 2 diabetes.

Torsdagens föreläsningar handlar om typ 1 diabetes. Dagen börjar med en intressant föreläsning om vad som orsakar typ 1 diabetes. Därefter föreläser professor Brian Ferier om hypoglykemi. Både under onsdagen och torsdagen finns det seminarier om kontinuerlig glukosmätning vid diabetessjukdomen.

Fredagens program fokuserar på kostintervention. Mötet bjuder också på högtidsföreläsningar, posterpresentation och presentationer av kliniska studier.

Programmet är valt för att stimulera alla som arbetar med diabetes såväl inom primär- som sjukhusansluten vård.

Varmt välkommen till Diabetologiskt Vårmöte 13-15 mars 2019

För programgruppen:
David Nathanson, Neda Rajamand Ekberg, Anna Olivecrona, Frida Sundberg, Jarl Hellman, Claes-Göran Östensson, Agneta Lindberg, Gudrun Andersson, Lena Insulander, Anna-Lena Brorsson

För kongressbyrån:
Anna Ekberg, MeaConsulting AB sfd2019@meaconsulting.se