Utställarpaket

Utställare Diabetologiskt vårmöte 13–15 mars, 2019. Karolinska Institutet Aula Medica, Stockholm

Vi erbjuder följande alternativ att delta som utställare under konferensen.


Utställarpaket 1 – 63 000 SEK, ex moms

• Utställaryta 5 x 2 m med 1 bord, 1 stol samt elanslutning 220 V. Tillgång till internet i utställningsområdet
• Logga och URL på hemsida
• Trycksak i konferensväskan. 1 A4 blad
• Logga i slutligt program
• Konferensdeltagande och dokumentation för 2 deltagare
• Lunch och kaffe för 2 deltagare
• Deltagarlista med anmälda deltagare innan mötet. Skickas ca 3 veckor före konferensstart


Utställarpaket 2 – 32 000 SEK, ex moms

• Utställaryta 3 x 2 m inkl. 1 bord, 1 stol samt elanslutning 220 V. Tillgång till internet i utställningsområdet
• Logga och URL på hemsidan
• Logga i slutligt program
• Deltagarlista med anmälda deltagare innan mötet. Skickas ca 3 veckor innan konferensstart


Utställarpaket 3 – 20 000 SEK, ex moms

• Ståbord. Elanslutning 220 V. Tillgång till internet i utställningsområdet
• Omnämnd som utställare i text på hemsidan
• Omnämnd som utställare med text i slutligt program


Utställarpersonal på plats

Reducerad deltagaravgift för alla utställare som har bokat något av paketen ovan. Early bird 2 000 SEK per person ex moms tom den 31 januari 2019, ordinarie avgift 2 500 SEK per person from 1 februari 2019. Max 3 personer per företag till reducerat pris. Övriga betalar ordinarie konferensavgift. Avgiften inkluderar samtliga måltider dagtid, dokumentation samt tillgång till föreläsningar, seminarier och posterutställning.

Både bokning av monter och anmälan av personal görs här.

Intresserad av att hålla ett satellitsymposium i samband med konferensen? Anmäl ditt intresse till MeaConsulting. Begränsat antal platser i programmet.

Meaconsulting, kontaktperson: Anna Ekberg, MeaConsulting AB Tel +46 725 655 568
Mail sfd2019@meaconsulting.se

Inbjudan

Välkommen som Utställare!

Vi har glädjen att inbjuda till Diabetologiskt Vårmöte (SFD:s och SFSD:s årliga möte) i Stockholm 13–15 mars. Det enda nationella diabetesmötet under 2019.

Mötet ordnas i samarbete med Barnläkarföreningen och Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvården. Mötet fokuserar på nya behandlingar, omvårdnad och medicinsk teknik för personer med diabetes typ 1 och typ 2.

Onsdagen börjar med föreläsning om insulin resistens och därefter följs flertalet spännande seminarium och föreläsningar bl.a. om nya behandlingar vid typ 2 diabetes.

Torsdagens föreläsningar handlar om typ 1 diabetes. Dagen börjar med en intressant föreläsning om vad som orsakar typ 1 diabetes. Därefter föreläser professor Brian Ferier om hypoglykemi. Både under onsdagen och torsdagen finns det seminarier om kontinuerlig glukosmätning vid diabetessjukdomen.

Fredagens program fokuserar på kostintervention. Mötet bjuder också på högtidsföreläsningar, posterpresentation och presentationer av kliniska studier.

Programmet är valt för att stimulera alla som arbetar med diabetes såväl inom primär- som sjukhusansluten vård.

Varmt välkommen till Diabetologiskt Vårmöte 13-15 mars 2019

För programgruppen:
David Nathanson, Neda Rajamand Ekberg, Anna Olivecrona, Frida Sundberg, Jarl Hellman, Claes-Göran Östensson, Agneta Lindberg, Gudrun Andersson, Lena Insulander, Anna-Lena Brorsson

För kongressbyrån:
Anna Ekberg, MeaConsulting AB sfd2019@meaconsulting.se

Praktisk info

Utställarområdet ligger i Aula Medica Karolinska Institutet, Nobels väg 6 och föreläsningssalarna ligger i anslutning till utställningsområdet där kaffe och lunch serveras under samtliga dagar.

Anmälan – utställare/monterpersonal
Har du ännu inte anmält dig till konferensen så gör du det här

Som utställare har du en reducerad deltagaravgift, hör med din kollega som har bokat er monter om koder för att anmäla sig. Sista anmälningsdag 25 februari därav i mån av plats. Hotell Vi har två hotell där rum är reserverade för våra deltagare på mötet Elite Hotel Carolina Tower och Elite Palace Hotel Stockholm. Vi rekommenderar att du gör din bokning så snart som möjligt då bokning av rum garanteras tom 30 januari och därefter i mån av tillgänglighet. Din bokning gör du direkt med hotellen via vår hemsida.

Detta ingår i din monter
1 konferensbord 170 x70 cm,
1 stol
El
Internet.
Duk ingår ej.

Beställning av extra inredning till din monter  görs via vår leverantör CityExpo www.cityexpo.se/SFD2019/

Tider för in- och utflyttning i utställningen
Inflytt: tisdagen den 12 mars, kl. 13.00-16.00 och onsdagen den 13 mars 07.00-09.00

Utflytt: fredagen den 15 mars kl. 12.00-16.00

Kontaktperson Aula Medica/utställning:
Magnus.henninger@ki.se
Tel. 08-524 85 250

Budning av montermaterial
Gods tas emot från måndagen den 11 mars mellan kl. 09.00-16.00
Upphämtning av gods sker fredagen den 15 mars fram till kl. 16.00

Större leveranser som kommer på pall skickas till vår lastkaj:
Aula Medica,
Solnavägen 7B
171 65 Solna
Tel: 08-524 85 250

Allt gods måste märkas tydligt med ”Diabetologiskt Vårmöte 2019” samt utställarens/företagets namn och kontaktperson.

Observera!
Inget material får skickas innan giltigt datum. Aula Medica ansvarar inte heller för material som är kvarlämnat efter 12.00, måndagen den 18 mars.

Upphämtning av gods
Transport av gods från anläggningen beställs av utställare, gods skall vara försett med gällande frakthandlingar samt adresslappar på samtliga kollin och vara väl emballerat. Kom ihåg att stämma av med er budfirma så att dem hämtar och lämnar angivna tider.

Reklamblad till konferensväskan
För er som har detta värde i ert utställarpaket; Märk kollit tydligt vad det innehåller ”Reklamblad till väska”, ert företagsnamn, kontaktperson samt ”Diabetologiskt vårmöte 2019” och leveransadress. Reklambladen måste vara oss tillhanda senast måndagen den 11 mars.

För er som skulle vilja addera reklamblad till ert utställarpaket. Hör av er till MeaConsulting sfd2019@meaconsulting.se

Adress för bud av Reklamblad:
Aula Medica
Solnavägen 7B
171 65 Solna
Tel. 08-524 85 250

Catering
All catering som ska serveras i huset måste beställas via vår restauratör. Ingen mat eller dryck får tas med utifrån eller beställas från annan leverantör.

Utställare planskiss