Välj nedan vilken dag du vill se genom att klicka på + tecknet så fälls den upp. Tryck på – tecknet för att fälla ihop den igen.

Aula Medica

BioMedicum 1 o

BioMedicum 3 o

Biomedicum 4 o

Biomedicum 2 o

Aula Medica t

BioMedicum 1 t

BioMedicum 3 t

BioMedicum 4 t

Aula Medica f

Biomedicum 1 f

Biomedicum 4