Abstracts

Abstract skickas till
sfd2019@meaconsulting.se
senast den 31 januari 2019

OBS! Ange i ditt mail om abstractet skall till SFD, SFSD eller BLF.

Instruktioner
Abstract skall ha en rubrik och författarnamn inklusive arbetsplats. Resten av texten får vara maximalt 2500 tecken inklusive mellanslag. Abstract får inte innehålla bilder, figurer, grafer, formler (tex upphöjt till) tabeller utan ENDAST text.

SFSD utser en poster med bästa vetenskapliga presentation och en för bästa kvalitetsarbete.

Insända vetenskapliga och abstract kommer att bedömas och presenteras på mötet antingen i form av ett föredrag på 10 minuter följt av 5 minuters diskussion eller i form av en poster som presenteras vid en postervandring.

Poster
Det blir en organiserad posterpresentation torsdagen den 14 mars kl.16.45-17.30. Posterutställningen kommer att finnas tillgänglig under hela mötet och kan besökas individuellt under rasterna.

Monteringsanvisningar för poster
Storleken på din poster bör vara 70 cm bred och 100 cm hög och i stående format. Var vänlig och använd tillräckligt stora bokstäver så att postern är läsbar ifrån ca 1,5 meters avstånd.

Montering
Onsdagen den 13 mars innan kl.10.00. Material för montering av din poster kommer att tillhandahållas på plats.

Demontering
Fredagen den 15 mars senast kl. 13.00

Posters som inte avlägsnats efter konferensen kommer inte att returneras.

Arrangörerna för posterutställningen är inte ansvariga för posters eventuella försvinnanden eller skador.

För övrig information kontakta: sfd2019@meaconsulting.se