FGM i Primärvården

Föreläsning:

FGM, Stefan Jansson

Hands on CGM/FGM