BioMedicum 4 t

Stöd under graviditet hos kvinnor med typ 1 diabetes
-
Ulrika Sandgren

Nyanlända barn och ungdomar med typ 1 diabetes
-
Fallbaserade seminarier - Frida Sundberg

Barn och unga och kardiovaskulär risk och rädsla
-
Diskussionsseminarium - Gun Forsander